Senin, 11 Januari 2010

Januari 2010 ... Bulan yang Cukup TInggi Curah Hujannya

Bulan Januari 2010 di Kota Malang, termasuk tinggi curah hujannya, dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berkaitan dengan Hujan, Allah berfirman dalam Surat Al A'raaf ayat 57, yang artinya ... "Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

Dalam surat yang lain, yaitu Al Baqarah ayat 22, yang artinya "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui".

Dalam surat yang lain, yaitu Ar Ruum, ayat 48 yang artinya... "Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira".

Subhanallah ....

Surat dan Ayat lain yang berkaitan dengan Hujan masih banyak lagi, ... Semoga lain kali sempat mengUploadnya ... :D.

Tidak ada komentar: